Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Łosicach

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach

ul. Myśliwska 1

08-200 Łosice


tel: (83) 359 04 51

(83) 359 06 16

fax: (83) 357 20 90

e-mail: inspektorat@piwlosice.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek od 7.30 do 15.30

Wtorek od 7.30 do 18.00

Środa od 7.30 do 15.30

Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 15.30

 


NIP: 496-012-80-20

REGON: 711665054

Ułatwienia:

 

A S F

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 13/2017
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów siedleckiego, łosickiego isokołowskiego

ROZPORZĄDZENIE Nr 13/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego

ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego

ROZPORZĄDZENIE Nr 11/2017
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, która wprowadza zmiany w obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF m.in. na terytorium Polski. (gmina Platerów powiat Łosice – obszar zagrożenia strefa niebieska).  

Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)"

ROZPORZĄDZENIE Nr 11/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach
z dnia 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego

ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach
z dnia 4 sierpnia 2017 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łosickiego

ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2017
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 25 lipca 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 12 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 5 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach
z dnia 4 lipca 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego

ROZPORZĄDZENIE Nr 8/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach
z dnia 26 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego

ROZPORZĄDZENIE Nr 7/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego

ROZPORZĄDZENIE Nr 6/2017
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego i siedleckiego

ROZPORZĄDZENIE Nr 6/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 5/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łosickiego

 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 4/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego

 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego

 


 

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2017
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH
z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łosickiego.

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2017
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH
z dnia 9 stycznia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego.

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 7/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH
z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego.

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 6/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH
z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego.

 

 

 

<

ROZPORZĄDZENIE Nr 5/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH
z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach Nr 4/2016.

 

 

 

 ROZPORZĄDZENIE Nr 4/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH
z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
(czytaj więcej....)

 

 

 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1452 z dnia 2 września 2016

 

 


Informcje dla hodowców

Przewodnik - strefy ASF (informacje...)

Przemieszczanie świń:

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

obszar objęty ograniczeniami

Strefa żółta (obszar ochronny)

obszar ochronny

Strefa niebieska (obszar zagrożenia)

obszar zagrozenia


 

ROZPORZĄDZENIE Nr 5 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny
(czytaj więcej....)

 

 

 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
(czytaj więcej....)

 

 

 

 ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
(czytaj więcej....)

 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 4 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny
(czytaj więcej....)

 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego
(czytaj więcej...)

 

 


 

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r.

 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku
w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich posiadaczy świń, którzy
w okresie od 11 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. dokonali zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) nieoznakowanych świń bez wymaganych świadectw zdrowia, aby pilnie skontaktowali się z powiatowymi lekarzami weterynarii, nadzorującymi ich gospodarstwa lub z najbliższą lecznicą dla zwierząt.

Zgłoszenia te zapewnią możliwość zbadania zakupionych świń i mogą być kluczowe dla zahamowania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń
w Polsce.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii wzywa każdego posiadacza świń, który
w wyżej wymienionym okresie dokonał zakupu świń bez wymaganego oznakowania oraz świadectwa zdrowia, w jakimkolwiek innym miejscu sprzedaży niepodlegającym nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej , aby również niezwłocznie powiadomił o tym fakcie powiatowych lekarzy weterynarii lub z najbliższą lecznicę dla zwierząt.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii stanowczo podkreśla i przypomina, że zakup zwierząt bez wymaganego oznakowania lub dokumentów albo
z niepewnego źródła, może doprowadzić do olbrzymich strat finansowych państwa, a tym samym strat, które zostaną poniesione przez wszystkich hodowców w Polsce.

 

 

 


 

 

Zgodnie z załącznikiem do decyzji wykonawczej komisji (UE) 2016/1405 z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

asf obszar ochronny1

asf ulotka 

 

asf 1

  asf 2

 

 

 

 ASF - czytaj więcej

 

 


 

PODRÓŻE ze zwierzętami towarzyszącymi