Struktura organizacyjna

Ułatwienia:

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii kieruje powiatowy lekarz weterynarii.

W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wchodzą:

  1. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt;
  2. Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji;
  3. Zespół ds. finansowo - księgowych;
  4. Stanowisko ds. administracyjnych;
  5. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej