Ułatwienia:

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej na terenie powiatu łosickiego należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędy Miasta i Gminy Łosice numer konta:

29 8038 0007 8888 8888 8888 8888

  • wydanie decyzji – 10 zł
  • wydanie zaświadczenia na wniosek – 17 zł